Ontzorgen voor langere tijd

U kunt met Somers een resultaatverplichting aan gaan. Deze overeenkomst garandeert structureel onderhoud voor een langere periode. Woningen, complexen en kantoren behouden daardoor hun waarde. Daarnaast levert het een besparing op. We voeren werkzaamheden tegelijk en tijdig uit. En u bent er zeker van dat prijsafspraken gehandhaafd blijven.

Prestaties vastleggen
Met een resultaatverplichting leggen we onder meer prestatie-eisen en het onderhoudsscenario van te voren vast. Tijdens de uitvoering controleren we regelmatig of de kwaliteit van het onderhoud en de werkmethoden aan de eisen voldoen.